Opinie o Nas
  1. « Wróc do  Części samochodowe
  2. Polityka prywatności

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO arwit.pl

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców lub Klientów Sklepu Internetowego.

1.1.1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem internetowym http://arwit.pl jest Witold Wcisło prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Arwit (adres miejsca prowadzenia działalności: ul. Welecka 15, 72-006 Mierzyn, NIP 851-134-87-77 , REGON 812031905 , adres poczty elektronicznej: info@arwit.pl, numer telefonu 91482 76 98, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki – zwany dalej „Administratorem” i będący jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.

1.2. Dane osobowe Usługobiorcy i Klienta są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) (zwana dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

1.3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

1.4. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym na stronach Sklepu Internetowego.

2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH

2.1. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Usługobiorcę lub Klienta w Sklepie Internetowym. Przykładowo jeżeli Klient w trakcie składania Zamówienia wybierze odbiór osobisty zamiast przesyłki kurierskiej, to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży, ale nie będą już udostępniane przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

2.2. Możliwe cele zbierania danych osobowych Usługobiorców lub Klientów przez Administratora:

2.2.1. Zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w tym do:
– zakładania Konta, zarządzania nim, a także obsługi technicznej,
– świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym realizacji umów oraz dokonywania płatności,
– obsługi reklamacji,
– obsługi zgłoszeń dokonanych m.in. poprzez formularz kontaktowy.

2.2.2. Marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora.

2.2.3. Wyrażenie przez Klienta opinii o zawartej Umowie Sprzedaży.

2.2.4. Realizacji działań, na które Klient wyraził zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w tym:
– zapis do Newslettera,
– zapisywania danych plików cookies,
– wysyłanie informacji handlowych.

2.2.5. Kiedy ma miejsce prawnie uzasadniony interes firmy ARWIT (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w tym:
– windykacja należności, dochodzenie roszczeń, prowadzenie postępowań sądowych,
– organizacja programów lojalnościowych, konkursów,
– marketing bezpośredni produktów własnych,
– przechowywanie danych w celach archiwizacyjnych i statystycznych.

2.2.6. W celach podatkowych oraz rachunkowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2.3. Aby móc zrealizować zawartą umowę, Sklep Internetowy musi korzystać ze wsparcia innych podmiotów, m.in. w realizacji usług płatniczych oraz dostarczania przesyłek, z którymi zawarte zostały stosowne umowy. Dane mogą być również przekazywane organom śledczym, ale jedynie na wniosek prokuratury na potrzeby wszczętego postępowania, itp. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego:

2.3. Przetwarzane dane osobowe nie są przesyłane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
2.4. Dane przechowywane są przez cały okres posiadania konta w Sklepie Internetowym, a także
obowiązywania umowy, również po jej ustaniu przez 10 lat, w celach dochodzenia i obrony roszczeń,
wywiązywania się z obowiązków wynikających z przepisów prawa, zwłaszcza podatkowych
i rachunkowych, statystycznych i archiwizacyjnych. Jeżeli przetwarzanie odbywało się na podstawie wyrażonej zgody, to będzie trwało, aż do momentu jej cofnięcia.

 

3. COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

3.1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

3.2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach:

3.2.1. Identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani.

3.2.2. Zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia.

3.2.3. Zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego.

3.2.4. Dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego.

3.2.5. Prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego.

3.3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).

3.4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

3.5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej. Więcej informacji o stosowanych w sklepie internetowym arwit.pl plikach cookies znajduje się pod adresem /userfiles/pliki-cookies.pdf.

3.6. Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze Sklepu Internetowego (adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Dane te nie są ujawniane osobom trzecim.

4. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

4.1. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

4.2 Wszelkie dane, którymi dysponuje Sklep (w tym dane zapisane w plikach cookies) zostały wprowadzone do systemu dobrowolnie przez Klienta podczas zakładania konta, transakcji zakupowych, kontaktu poprzez formularz kontaktowy lub zapytania o dostępność produktu, a także podczas zapisu do Newslettera.

4.3. Podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy lub Klienta jest konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest (1) uprzednia zgoda Usługobiorcy lub Klienta lub (2) wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora (zgodnie z art. 23 ust. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora).

4.4. W przypadku przetwarzania danych w celu wyrażenia przez Klienta opinii o zawartej Umowie Sprzedaży podstawą takiego przetwarzania jest zgoda Usługobiorcy lub Klienta.

5. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

5.1. Usługobiorca lub Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5.2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

5.2.1. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie, które zostało dokonane przed jej wycofaniem. Dokonanie tego może również uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub znacznie je utrudnić.
Cofnięcie zgód może się odbywać poprzez poprzez kontakt z administratorem danych (e-mail, telefon, formularz kontaktowy).

5.2.2. Prawo do sprostowania danych. Jeśli dane są błędne, niekompletne lub nieaktualne, ich zmiany można dokonać, kontaktując się z administratorem danych lub edytując konto Klienta.

5.2.3. Klientowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w oparciu o prawnie uzasadniony interes właściciela sklepu. Sprzeciw zostanie uznany, jeśli okaże się zasadny i nie będzie innych podstaw prawnych do przetwarzania danych Klienta.

5.2.4. Prawo do „bycia zapomnianym” – do usunięcia danych. Użytkownik sklepu może zażądać usunięcia wszystkich lub tylko niektórych swoich danych. W przypadku wywiązywania się z obowiązków wynikających z przepisów prawa, zwłaszcza podatkowych i rachunkowych, oraz dochodzenia i obrony roszczeń administrator danych osobowych ma prawo odmówić ich usunięcia w niezbędnym zakresie.

5.2.5. Na życzenie Klienta, przetwarzanie niektórych danych może może zostać tymczasowo wstrzymane – np. w przypadku chęci zachowania konta lub do czasu ich sprostowania w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości. Informacje o tym można przekazać administratorowi danych e-mailem, telefonicznie lub przy pomocy formularza kontaktowego.

5.2.6. Użytkownik sklepu ma zawsze prawo do uzyskania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz
uzyskania ich kopii, a także otrzymania informacji, m.in. o celach przetwarzania oraz planowanym
okresie ich przetrzymywania.

5.2.7. Klient może poprosić o przesłanie swoich danych innym podmiotom, uściślając jaka ich część
(lub całość) ma zostać przekazana. Przenoszenie danych może nie zostać zrealizowane w przypadku gdy ich przetwarzanie nie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

5.2.8. Klient w każdej chwili może wnieść skargę w sprawie przetwarzania swoich danych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

esamochodoweczesci.pl Części Samochodowe